Measure and improve
  1. Heeft u de juiste stuurinformatie om dagelijkse logistieke operaties effectief aan te sturen en te verbeteren?
  2. Weten betrokkenen van logistieke processen wat de huidige logistieke prestaties zijn?
  3. Kunnen logistieke prestaties met een druk op de knop worden gecommuniceerd in één rapportage?
Is uw antwoord JA op deze 3 vragen, dan is onze rol van betekenis voor u beperkt.

Is uw antwoord NEE op tenminste 1 van de 3 vragen, denkt u eens na over wat het Logistiek Prestatie Model voor uw business kan betekenen.
Logistieke prestaties
Uw logistieke resultaten zijn niet naar wens. Veel tijd gaat verloren aan het oplossen van problemen en weinig tijd blijft over om een verbeterslag te maken in uw organisatie. Het is noodzaak niet langer achter de feiten aan te blijven lopen!

Lees Meer
Logistiek Dashboard
U wilt met één klik op de knop weten wat de stand van zaken is. Het Logistiek Prestatie Dashboard van het Logistiek Prestatie Model laat in één oogopslag zien wat de prestaties zijn en waar verbetering
mogelijk is.

Lees Meer
Contact
Wilt u weten wat de toegevoegde waarde van het Logistiek Presatie Model is voor uw organisatie? Logistic Fit biedt het Logistiek Prestatie Model aan tegen een fractie van de prijs voor beta-testing. Neem hiervoor contact met ons op.
+31 (0)6 1794 5123
Contactformulier